PvdaAlkmaar

zaterdag, 10 21st

Last updatewo, 18 okt 2017 8amNieuws

Drugsoverlast in Alkmaar

Uit onlangs gepubliceerde CBS cijfers blijkt dat de ervaren overlast door drugs in Alkmaar stevig is toegenomen. Bijna 7% van de Alkmaarders geeft aan wel eens overlast te ervaren en dat is een forse stijging. Dit staat in schril contrast met de ambitie van Alkmaar om te gaan behoren bij de 10 veiligste steden van Nederland. Volgens de PvdA ligt dit aan het beleid, dat te eenzijdig op repressie gericht is.

Het lijkt allemaal best goed te gaan in Alkmaar. Het college vindt dat kennelijk ook: de evaluatie van het veiligheidsbeleid werd onlangs onder ingekomen stukken geagendeerd en niet ter bespreking aangeboden aan de commissie Bestuur en Middelen. De PvdA vindt het een slechte zaak dat de evaluatie niet gewoon als bespreekpunt is opgevoerd. Zeker niet omdat in de nieuwe manier van rapporteren ook ervaren horecaoverlast  is opgenomen. We weten dat dit voor veel binnenstadsbewoners een heet hangijzer is. De PvdA heeft daarom gevraagd om de evaluatie alsnog te bespreken in de commissie. Op deze manier kan de raad ook op dit thema haar controlerende taak uitvoeren.

Vanuit de raad zijn hier inmiddels vragen over gesteld. We zien dat er echter geen link wordt gelegd tussen de ervaren drugsoverlast en horecaoverlast. De PvdA zal hier in haar bijdrage nadrukkelijk vragen over stellen aan het college. We zien binnen het veiligheidsbeleid veel aandacht voor bestrijding van criminaliteit en overlast. Het college ziet graag dat er stevig gehandhaafd wordt en vindt dat cameratoezicht vaker moet worden toegepast. Dit kan soms helpen maar is wat de PvdA betreft maar een deel van de oplossing. Wij vinden dat het juist van belang is om in te zetten op preventie en vroegsignalering. Zorg bijvoorbeeld dat jongeren een plek hebben en regel dat professioneel jongerenwerk voor elke Alkmaarse jongere beschikbaar is. Zorg waar nodig voor een individuele aanpak. Zorg dat er op scholen voldoende aandacht is voor drugs- en alcoholpreventie.  Neem maatregelen om overlast in de binnenstad te beperken en vooral: neem Alkmaarders daarin serieus. Het is ons een doorn in het oog dat bij belangrijke thema’s als flexibilisering van de sluitingstijden horeca en het langer openstellen van de prostitutiezone bewonersparticipatie niet, nauwelijks of pas achteraf geregeld wordt. Wij hopen dan ook dat de toename van druggerelateerde overlast voor het college aanleiding is om mét bewoners te kijken wat de oorzaak is van deze toename en hoe deze het best bestreden kan worden. Juist de ideeën van bewoners leveren een belangrijke bijdrage in het voorkomen en oplossen van overlast.

De PvdA heeft zich op deze punten altijd ingezet en zal dit blijven doen. Wij roepen u op ons te blijven volgen en uw ideeën met ons te delen.

Hester Veenhuijsen, raadslid PvdA Alkmaar

Volg ons op Twitter

Eerstvolgend event


JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Komende Eventsokt
23

23-10-2017, 20:00 - 22:30

okt
30

30-10-2017, 20:00 - 22:30

okt
31

31-10-2017, 19:30 - 22:30

nov
1

01-11-2017, 19:30 - 22:00

nov
2

02-11-2017, 19:30 - 22:30

Word lid!ballon

Word vandaag nog lid van de PvdA!

LEES MEER

Nieuwsbrief

Over PvdA AlkmaarDeze website is van de gemeenteraadsfractie van de PvdA in Alkmaar.·Alle artikelen op deze website mogen met bronvermelding worden overgenomen. Wij stellen het op prijs als je ons op de hoogte stelt van het gebruik van deze artikelen. De schrijvers van de artikelen op deze website zijn altijd bereid een toelichting te geven.

U bevindt zich hier: Home Nieuws Drugsoverlast in Alkmaar