PvdaAlkmaar

donderdag, 11 23rd

Last updatedo, 16 nov 2017 10amNieuws

De PvdA en diversiteit

DiversiteitsagendaDe  PvdA heeft zich in 2016 hard gemaakt om diversiteit en diversiteitsbeleid steviger op de politieke agenda te zetten. Vorig jaar augustus organiseerden we een bijeenkomst rond dit thema en met de input hiervan heeft de PvdA een initiatiefvoorstel ingediend.

Toen de reactie van het college op het voorstel kwam, merkten we al dat het voorstel beweging bracht bij het college.  Er kwam een beleidsadviseur op het thema en de wethouder minderheden werd een wethouder diversiteit. Dat laatste lijkt cosmetisch, maar voor veel Alkmaarders maakt dit wel degelijk uit. Het is echt een verschil of je gezien wordt als lid van een minderheid, en daarmee vaak geassocieerd wordt met problemen, of dat je gezien wordt als lid van een diverse samenleving. Diversiteit gaat tenslotte over iedereen. Door het veranderen van de naamgeving erkent het college terecht dat we leven in een gemeente die voor iedereen is en in een tijd waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is.  Ongeacht wie je bent. Dat is, juist voor de PvdA, van groot belang.

De gemeentelijke diversiteitsnota

Wat vinden we positief?

En nu ligt er dan een diversiteitsnota, waarin de uitgangspunten benoemd zijn voor diversiteitsbeleid. Diversiteitsbeleid heeft hiermee een plek gekregen. Naar ons idee getuigt dit van een moderne kijk op de samenleving en de wil om te investeren in alle Alkmaarders. Het college zet zich in om discriminatie tegen te gaan en iedereen voor zover mogelijk gelijke kansen te bieden. We zijn blij dat de PvdA dit bereikt heeft.

 

Wat moet beter?

We hebben ook kritiek op de nota. We zien regelmatig stukken over de problemen die een diverse samenleving met zich meebrengt. Het is prima deze thematiek te benoemen en je hoeft echt je kop niet in het zand te steken voor de uitdagingen die er ook zijn binnen een diverse samenleving. Maar we vinden het geen goed idee om diversiteitsbeleid telkens in één adem te noemen met openbare orde en veiligheidsbeleid. We leven niet  in een omgeving waar de democratische beginselen van onze samenleving door Alkmaarders niet gerespecteerd worden. We zien in de veiligheidsrapportages geen evidente problemen op dat vlak. De meeste Alkmaarders willen een goed en stabiel bestaan, voor zichzelf en voor hun geliefden. Zij zetten zich dagelijks volop in om dat te bereiken. Wat ons betreft zou daar aandacht voor moeten zijn.

In de diversiteitsnota is er een stevige verbinding met werk. In het kader van de jeugdwerkloosheidsaanpak hebben we al eens geconstateerd dat jongeren met een niet-Westerse culturele achtergrond veel vaker moeite hebben met het vinden van werk. We zien ook dat schooluitval bij hen vaker voorkomt. Het kunnen krijgen van een stage en daarmee het opbouwen van een netwerk is van groot belang om succesvol de arbeidsmarkt te betreden.

Ook de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt is nog steeds niet rooskleurig. Hiervoor moet wat ons betreft nog meer aandacht komen. We willen er voor pleiten dat in de voorgestelde werkgeversbenadering aandacht is voor deze groepen.

 

De diversiteitsnota en burgerparticipatie

Wij vinden het heel goed dat de concretisering van de uitgangspunten verder vorm krijgt door het ophalen van ideeën bij burgers. Deze wijze van burgerparticipatie vinden we een topidee. Tijdens de discussie die hierover gevoerd werd in de commissie gaf de wethouder aan dat bepaalde punten, zoals bijvoorbeeld anoniem solliciteren, niet doorgevoerd kunnen worden. Raadslid Veenhuijsen verzocht de portefeuillehouder nadrukkelijk om de dialoog met burgers open te voeren en niet van tevoren al beperkingen in te bouwen. Dat staat wat haar betreft de gewenste open dialoog in de weg.

 De PvdA zal, zoals u van ons gewend bent, actief een steentje bijdragen aan de gesprekken over diversiteit en de verdere uitwerking van de diversiteitsnota.

Volg ons op Twitter

Eerstvolgend event


JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Komende Eventsnov
23

23-11-2017, 19:00 - 20:30

nov
27

27-11-2017, 20:00 - 22:30

nov
28

28-11-2017, 19:30 - 22:30

nov
30

30-11-2017, 19:30 - 22:30

dec
4

04-12-2017, 20:00 - 22:30

Word lid!ballon

Word vandaag nog lid van de PvdA!

LEES MEER

Nieuwsbrief

Over PvdA AlkmaarDeze website is van de gemeenteraadsfractie van de PvdA in Alkmaar.·Alle artikelen op deze website mogen met bronvermelding worden overgenomen. Wij stellen het op prijs als je ons op de hoogte stelt van het gebruik van deze artikelen. De schrijvers van de artikelen op deze website zijn altijd bereid een toelichting te geven.

U bevindt zich hier: Home Nieuws De PvdA en diversiteit